Personlige værktøjer
User menu

Plugins dokumentation

Fra Fra slægtsforskningsprogrammet Ancestris

Skift til: Navigation, Søgning


Indholdsfortegnelse


Hvad er et modul? Et modul - eller en plugin - er et lille tilføjelsesprogram, en lille komponent, som giver nogle flere funktioner til Ancestris. På den måde kan du skræddersy dit eget slægtsforskningsprogram. Vil du have et værktøj, der laver en hjemmeside? Det findes der en plugin til. Vil du flette to gedcom-filer sammen? Det findes der også en plugin til osv.

Ancestris er et fleksibelt program takket være moduler.

Først lidt om hvordan du gør når du vil installere, afinstallere eller slette et modul.

Der findes en liste over moduler, som har en vejledning. Vi har flere moduler, end der vises på listen, men vi mangler frivillige til at skrive nogle gode artikler om, hvordan de bruges. Hjælp søges! ;-)


Sådan håndterer du moduler

For at bruge dem, skal du gå til menuen Værktøj > Moduler. Så får du dette vindue:

Ancestris org plugin 1.png


Opdatér

Der er 5 faner under Moduler. Ovenfor er fanen Opdater forrest. Her kan du se, om der er opdateringer tilgængelige for de moduler, du har installeret. Denne gang er det ikke tilfældet, fordi billedet er tomt.

Hvis du har valgt 'automatisk opdatering', skal du ikke bruge denne fane. Hvis du har valgt manuel opdatering, vil de tilgængelige opdateringer vises her.

Klik i boksen ud for hvert modul du vil opdatere og vælg 'Opdatér'knappen.


Tilgængelige moduler

Overordnet set virker alle fanebladene på denne måde, at i venstre side er en liste over moduler og på højre side kan du se en kort beskrivelse af den enkelte, når du klikker på den.

Her er en liste over tilgængelige moduler, som du endnu ikke har installeret.

Ancestris org plugin 2.png

I den venstre side af vinduet ser du de tilgængelige moduler, som du endnu ikke har installeret. Hvis du klikker på et modul, kan du se en kort beskrivelse af det i højre side.

For at installere et modul skal du blot klikke i boksen foran den og vælge knappen 'Installér'. NB: du kan installere så mange moduler på en gang, som du ønsker - bare klik ud for de ønskede og vælg derefter"Installér" knappen.


Hentet

Her kan du se "fremmede" moduler.

Ancestris org plugin 3.png

Her kan du installere andre moduler end de officielle, f.eks. beta versioner eller moduler du selv har udviklet mm.

Klik på knappen 'Tilføj modul' og find og vælg på din harddisk. Når det er gjort, vil du se dit modul i venstre side. Den installeres på samme måde som de officielle.


Installeret

Her kan du se de moduler, du allerede har installeret - enten dem, der fulgte med ved installationen af Ancestris eller nogle du selv har valgt.

Ancestris org plugin 4.png

I venstre side ser du de installerede moduler og du kan se, om de er aktiveret eller ej.

  • Aktive moduler vil have et grønt checktegn i slutning af linjen.
  • Inaktive moduler vil have et blåt genbrugssymbol i slutningen af linjen og vises med grå tekst.

For at aktivere et modul, klik i boksen og vælg knappen "Aktivér".

For at deaktivere et modul skal du klikke i boksen og vælge "Deaktivér" knappen.

Hvis du vil slette et modul, skal du klikke i boksen og vælge "Afinstallér" knappen.


Indstillinger

Her kan du vælge hvordan og hvornår du vil checke for opdateringer af dine moduler (hver gang du starter programmet, hver dag, hver uge osv.):

Ancestris org plugin 5.png

I højre vindue kan du se, hvornår der sidst er checket for opdateringer. Du behøver ikke ændre andre indstillinger i dette billede..

Hvis din computer er skjult af en proxy server (anonym), kan du sætte parametrene ved at vælge knappen Proxy-indstillinger.

Når du har valgt din opsætning, vil du muligvis blive bedt om at genstarte Ancestris for at få ændringerne til at virke.


Modulliste

Her er en liste over nogle af de moduler, der findes:

Resten kan du se inde i programmet under Værktøj, Moduler.

  • Denne side blev senest ændret 16. november 2017 08:17.
  • Siden er vist i alt 1.528 gange.